BEES/WILDPLAAS TEVREDENHEID, GEDEELTE 1 VAN DIE PLAAS 81, BARKLEY WES DISTRIK (130 KM VANAF KIMBERLY) 1713.0640 HA
PRYS: R 6,000,000.0 0

Kontak Rhona Dietrichsen vir verdere inligting – 072 228 0755