WEIDINGSPLAAS WELTEVREDEN  674, BULTFONTEIN DISTRIK . 857 HA
PRYS: R 5,142,000.00
KONTAK RHONA DIETRICHSEN VIR VERDERE INLIGTING
-072 228 0755