WEIDINGSPLASE MORGENZON 1671 + BLOEMHOF 824, HERTZOGVILLE DISTRIK, GESAMENTLIK 1500HA.
PRYS: R 9,000,000.00

Kontak Rhona Dietrichsen vir verdere inligting – 072 228 0755