GESAMENTLIKE EN/OF APARTE KOOP VAN 2x PLASE TE BOSHOF/SOUTPAN DISTRIK

 

a:     PLAAS WELGELUKGEVONDEN, DISTRIK BOSHOF/SOUTPAN

GROOT:  515.5998HA                         PRYS:  R7,340 M

BEESPLAAS MET GOEIE WEIDING. DOMPELPOMP. STOOR PLUS WONING. RANTE EN SPRUIT.

b:     PLAAS KAREE NEK, DISTRIK BOSHOF/SOUTPAN

GROOT:  859,4482HA                        PRYS:  R12,230 M

BEESPLAAS MET ESKOMKRAG. 2x SONKRAG DOMPELPOMPE.

WONING.  KRALE EN STOOR.

AGENTE:

ELIZE PRETORIUS           CELL: 073 184 0488

GUSTAV LE GRANGE      CELL:  083 459 7461