LODGE & WILD/BEESPLAAS, ALMAR EXCLUSIVE GAME RANCH, BLOEMHOF DISTRIK. GEDEELTE 5+10 STERKFONTEIN 271. 950.0136HA
PRYS: R 22,000,000.00
KONTAK RHONA DIETRICHSEN VIR VERDERE INLIGTING
– 072 228 0755