Mr Nico Coetzer

Mnr. Nico Coetzer het in 1966 by die firma aangesluit, nadat hy sy klerkskap voltooi het by die firma Ross en Jacobsz, Pretoria. Hy het daar na vir ‘n jaar as prokureur gepraktiseer by die firma Couzyn, Hertzog and Horak, Johannesburg.

Mnr. Coetzer het vanaf 27 October 1978 gedien op die Raad van die Prokureursorde van die Oranje-Vrystaat. In 1986 was hy aangewys as die President van die Prokureursorde van die Oranje-Vrystaat. Hy het hierdie amp beklee tot 28 October 1988. In 1986 was hy verkies as lid van die Raad van die Vereniging van Prokureursordes van die RSA . Verder was hy in 1982 verkies as Raadslid van die Raad van Beheer van Getrouheidsfonds. Hierdie amp het hy beklee vir 25 jaar. In 1990 was hy verkies as die President van die Vereniging van Prokureursordes van die RSA.

e-mail: nico@jacncoetzer.co.za

Mr Gustav Le Grange

Gustav Le Grange (B.Proc) het in 1996 sy B.Proc graad verwerf aan die UOVS en in 1998 sy klerkskap voltooi by Naudes Prokureurs, Bloemfontein. In 1998 het hy by Jac N Coetzer aangesluit as Professionele Assistent en was as Direkteur aangewys in 2003. Gustav het vir 10 jaar gedien as die Voorsitter van die Sandveld Prokureurs Sirkel.

e-mail: gustav@jacncoetzer.co.za

 

 

 

 

Mr Johan Joubert

Johan Joubert (B.Iur.LLB) het sy klerkskap voltooi by Naudes Prokureurs, Bloemfontein. Mnr Joubert het van Desember 1992 tot Desember 1994 gedien as ‘n Staatsaanklaer by die Departement van Justisie. In hierdie tyd was Mnr Joubert ook toegelaat as ‘n Staatsadvokaat. Johan was tussen 1997 en 2001 ‘n Professionele Assistent en toe later ‘n Assosiaat by Naudes Prokureurs, Bloemfontein. In 2001 het Johan by die firma aangesluit as ‘n  Professionele Assistent en was as Direkteur aangewys in 2003. Johan het vir die afgelope 10 jaar gedien as ‘n dosent vir die LEAD kursus wat deur die Regsvereniging van Suid-Afrika aangebied word.

e-mail: johan@jacncoetzer.co.za

 

 

Professional Assistants

Mrs. Lizette Joubert

Lizette Joubert (B Comm. LLB) het  haar klerkskap voltooi by Naudes Prokureurs, Bloemfontein. Daarna het sy vanaf Desember 2000 tot en met Desember 2001 gepraktiseer as ‘n Professionele Assistent by McIntyre en Van der Post Prokureurs (Transport Departement), Bloemfontein. In 2001 het sy by die firma aangesluit as Professionele Assistent.

e-mail: lizette@jacncoetzer.co.za

 

 

Mrs. Monique Bresler

Monique Bresler (LLB) het in 2010 haar klerkskap voltooi by die firma van Rosendorff, Reitz en Barry Prokureurs, Bloemfontein. Daarna het sy haar eie firma gestig, Monique van Tonder Prokureurs, Bloemfontein. Monique het by die firma aangesluit in 2012 as Professionele Assistent.

e-mail: monique@jacncoetzer.co.za