Jac N Coetzer

Die firma, Jac N Coetzer Prokureurs (hierna verwys as “die firma”) was gestig in 1923 deur Jacobus Nicolaas (Oom Kosie) Coetzer, die oom van ons senior direkteur, Mnr Jacobus Nicolaas (Nico) Coetzer.

Sedert 1923

Geskiedenis

Aanvanklik het Oom Kosie as eenman-prokureur, sonder enige tiksters, beide straf- en siviele sake hanteer. Al wat hy gehad het was ‘n tikmasjien, ‘n paar regsboeke, selfvertroue, integriteit en  vertroue in die toekoms.

Oom Kosie se seun, Piet Coetzer, het gedien as prokureur by die firma van 1956 tot sy afsterwe in 2007. Hy was ‘n groot karakter sowel as geliefde en gerespekteerde prokureur in die distrik van Hoopstad.

Dit is as gevolg van hierdie twee here se integriteit en toewyding oor ‘n tydperk van 83 jaar dat die fondasies vir die firma gelê is en ook die etos van die firma bepaal het om altyd na uitnemedheid te streef deur middel van eerlike dienslewering aan lojale kliënte teen ‘n billike prys.