Jac N Coetzer

Die firma, Jac N Coetzer Prokureurs (hierna verwys as “die firma”) was gestig in 1923 deur Jacobus Nicolaas (Oom Kosie) Coetzer, die oom van ons senior direkteur, Mnr Jacobus Nicolaas (Nico) Coetzer.

Sedert 1923

Geskiedenis

Aanvanklik het Oom Kosie as eenman-prokureur, sonder enige tiksters, beide straf- en siviele sake hanteer. Al wat hy gehad het was ‘n tikmasjien, ‘n paar regsboeke, selfvertroue, integriteit en  vertroue in die toekoms.

Oom Kosie se seun, Piet Coetzer, het gedien as prokureur by die firma van 1956 tot sy afsterwe in 2007. Hy was ‘n groot karakter sowel as geliefde en gerespekteerde prokureur in die distrik van Hoopstad.

Dit is as gevolg van hierdie twee here se integriteit en toewyding oor ‘n tydperk van 83 jaar dat die fondasies vir die firma gelê is en ook die etos van die firma bepaal het om altyd na uitnemedheid te streef deur middel van eerlike dienslewering aan lojale kliënte teen ‘n billike prys.

Besigheidsprofiel

Die firma was ingelyf as ‘n registreerde maatskappy, in terme van die Wet op Prokureurs, in 1995 en praktiseer huidiglik onder die naam Jac N Coetzer Ingelyf, registrasienommer: 1995/009950/21.

Die firma bedryf sy besigheid hoofsaaklik in die Hoopstad distrik, maar ‘n groot aantal van ons lojale en gevestigde kliënte kom uit die Vrystaat, Noord Kaap, Noord Wes en Gauteng. Die firma se kliënte sluit onder andere boere, ko-operasies, banke, trusts en ander besighede in.

Transportbesorging, veilings van onroerende eiendom, boedel administrasie en litigasie vorm deel van die firma se kern besigheids aktiwiteite. Hierdie dienste stel die firma in staat om ‘n intieme kennis te verkry van al die potensiële kopers en verkopers, asook om goed bekend te wees met die huidige markwaarde van die eiendom in die omliggende distrikte. Sodoende streef die firma daarna om deskundige advies vir hulle kliënte te gee teen ‘n redelike fooi.

Die firma is aangewys as deel van die panele van verskeie finansiële instelstellings, naamlik: ABSA Bank, Eerste Nasionale Bank, Standard Bank,  Senwes Beperk en Suidwes Landbou Beperk.

Ons Personeel

Die firma se personeel word as volg saamgestel:

  • 2 Direkteure
  • 3 Administratiewe Personeel
  • 7 Persoonlike Assistente
  • 2 Bodes
  • 1 Skoonmaak Personeel
  • 1 Tuinier

Kontak:

gustav@jacncoetzer.co.za

nico@jacncoetzer.co.za

rhona@jacncoetzer.co.za

TEL:  (053) 444 1886  –  Fax:  (053) 444 1317

Hoofd Straat 28, Hoopstad, 9479, Suid Afrika

Posbus 1, Hoopstad, 9479, Suid Afrika

Open: Monday – Friday from 8am – 4:30pm