Auctions / Veilings

TE KOOP – DIE PLAAS VERSAILLES

Grootte 863, 3441 hektaar. Totale eiendom omhein met 2.4 meter wildsdraad (22 drade) met Omheiningsertifikaat en Buffelsertifikaat no.WR: BU05/582/00010.Plaasligging geleë: 28km vanaf Boshof in die rigting van Petrusburg.100km vanaf Langenhovenpark, Bloemfontein 88 km...

read more

Get Started

Book Your Consultation

gustav@jacncoetzer.co.za
nico@jacncoetzer.co.za
henry@jacncoetzer.co.za

TEL:  (053) 444 1886  –  Fax:  (053) 444 1317

Hoofd Street 28, Hoopstad, 9479, South Africa

P.o.Box 1, Hoopstad, 9479, South Africa

Open: Monday – Friday from 8am – 4:30pm