Professional Personnel

Mr Nico Coetzer

Mnr. Nico Coetzer het in 1966 by die firma aangesluit, nadat hy sy klerkskap voltooi het by die firma Ross en Jacobsz, Pretoria. Hy het daar na vir ‘n jaar as prokureur gepraktiseer by die firma Couzyn, Hertzog and Horak, Johannesburg.

Mnr. Coetzer het vanaf 27 October 1978 gedien op die Raad van die Prokureursorde van die Oranje-Vrystaat. In 1986 was hy aangewys as die President van die Prokureursorde van die Oranje-Vrystaat. Hy het hierdie amp beklee tot 28 October 1988. In 1986 was hy verkies as lid van die Raad van die Vereniging van Prokureursordes van die RSA . Verder was hy in 1982 verkies as Raadslid van die Raad van Beheer van Getrouheidsfonds. Hierdie amp het hy beklee vir 25 jaar. In 1990 was hy verkies as die President van die Vereniging van Prokureursordes van die RSA.

e-mail: nico@jacncoetzer.co.za

 

Nico_Coetzer_Jac_n_Coetzer_Attorneys_P1

 

Mr Gustav Le Grange

Gustav Le Grange (B.Proc) het in 1996 sy B.Proc graad verwerf aan die UOVS en in 1998 sy klerkskap voltooi by Naudes Prokureurs, Bloemfontein. In 1998 het hy by Jac N Coetzer aangesluit as Professionele Assistent en was as Direkteur aangewys in 2003. Gustav het vir 10 jaar gedien as die Voorsitter van die Sandveld Prokureurs Sirkel.

Mr Gustav Le Grange joined the firm in 1998.

e-mail: gustav@jacncoetzer.co.za

 

 

 Gustav_Le_ Grange_Jac_n_Coetzer_Attorneys_P2

Property Agent

Mrs Rhona Dietrichsen

e-mail: rhona@jacncoetzer.co.za